آنکه زیبایی خرد را ندید، گرفتار زیبایی آدمیان شد و بدین گونه از هر چه داشت تهی گشت.
فروشگاه محصولات خانگی نود 32

بهترین مجموعه ویدیو کلیپ ها