دانلود Azada v1.0.3 - بازی کشف رازها در آزادا

22:07 - 2013/07/09
دانلود Azada v1.0.3 - بازی کشف رازها در آزادا

این هم یک بازی جالب دیگر از بازیهای Reflexive. این بازی نیاز به خلاقیت زیادی دارد. شما باید مراحل متنوع و گوناگونی را بگذرانید. برای هر محله باید ابتکار عمل خاصی داشته باشید. دستور بازی در هر مرحله در ابتدای شروع آن به شما داده می شود. در یک مرحله باید کلیدی را پیدا کنید. در یک مرحله باید دو تصویر مشابه را پیدا کنید.

ادامه مطلب / دانلود