پویانمایی دیرین دیرین این قسمت نصیحت موتوری
تماشای آنلاین و دانلود نیم بها : اینترنت مصرفی و ترافیک دانلودی شما بر روی آسان دانلود نیم‌بها محاسبه می گردد.

در آن دوران گاهی نصیحت ها را بوسیله نصیحت موتوری، به دست نصیحت درخواست کنندگان می رساندند.