با اسپری در یک چشم به هم زدن لباس بدوزید!

امشب مهمانی دعوت هستید اما لباس مناسب ندارید. نظرتان در مورد تولید یک لباس اختصاصی طی چند لحظه چیست؟ طراحان کالج ايمپريال لندن و کمپانی فابريکن ، با به دست آوردن ترکيبی مایع، می توانند لباسی را با سرعتی ويژه بر روی پوست بدن و دقيقا اندازه هر شخص تهيه کنند. با عملی شدن این طرح می توانید با یک اسپری ماده مخصوص را روی بدنتان بپاشید و چند دقیقه بعد لباس جدید حاضر است. آقای Manel Torres سرپرست تيم می گويد در ابتدای شروع اين پروژه به دنبال ترکیبی بوديم تا بتواند لباسی ایجاد کند که قابل شستشو باشد و هيچ نوع حساسيت و صدمه پوستی برای شخص به دنبال نداشته باشد. پس از بررسی های متعدد، مایعی مخلوطی از ذرات فيبر و پليمر را که با اندکی افزودنی و رنگ آميخته شده به دست آورديم. کافی است که مایع را داخل پيستول رنگ رزی ريخته و بر روی پوست بدن پخش کرد. پس از افشاندن به سطح پوست، ذرات به يکديگر متصل می شوند و لایه ای را بر روی سطح پوست به وجود می آورند. اين لایه همان لباس ويژه ای است که در یک چشم به هم زدن دوخته شده است. جنس این لباس با توجه به نوع فیبر استفاده شده و نحوه افشاندن آن بر سطح پوست می تواند شبیه پشم، نخ و یا آکريل باشد. اين لباس منعطف و قابل شستشو است و می توان آن را در مجاورت سایر البسه به راحتی نگه داری کرد. به گفته سازندگان با تدابير بهداشتی بيشتری می توان از اين فن آوری در زمینه بانداژ زخم ها با وضعيت بهتری که درد و ناراحتی کمتری برای بیمار داشته باشد استفاده کرد. این ترکيب در حال حاضر تنها به عنوان یک طرح اولیه مطرح شده و هنوز در حال طی کردن مراحل آزمایشی خود می باشد. اما می توانید امیدوار باشید طی چند سال پیش رو آن را در اختیار داشته باشید. بعد از این می توانید لباس ها را با طراحی اختصاصی خودتان و در سایز دقیق تولید کنید.

با اسپری در یک چشم به هم زدن لباس بدوزید!با اسپری در یک چشم به هم زدن لباس بدوزید!با اسپری در یک چشم به هم زدن لباس بدوزید!