تصاوير جالب و خنده دار - قسمت پنجاه و چهارم

امتحان کنید خیلی جالبه!

تصاوير جالب و خنده دار - قسمت پنجاه و چهارم

چيه خب !دارم ايميل ميخونم

تصاوير جالب و خنده دار - قسمت پنجاه و چهارم

سینما به این میگن

تصاوير جالب و خنده دار - قسمت پنجاه و چهارم

نماینده‌ای که با الاغ به مجلس رفت!

تصاوير جالب و خنده دار - قسمت پنجاه و چهارم

تشییع جنازه ناصرالدین شاه

تصاوير جالب و خنده دار - قسمت پنجاه و چهارم

حمام صبحگاهی یک مرفه بی درد فرنگ نشین!

تصاوير جالب و خنده دار - قسمت پنجاه و چهارم

برج گردان دبی

تصاوير جالب و خنده دار - قسمت پنجاه و چهارم

بعضی ها از کلاغ هم کمترند

تصاوير جالب و خنده دار - قسمت پنجاه و چهارم