دیدنی های قشنگ روز - قسمت بیست و هفتم

جشنواره فانوس هاي يخي در پكن

دیدنی های قشنگ روز - قسمت بیست و هفتم

بازگشت سربازان آمريكايي از افغانستان به پايگاه نظامي فونيكس در آريزونا

دیدنی های قشنگ روز - قسمت بیست و هفتم

ايستگاه قطار ووهان چين

دیدنی های قشنگ روز - قسمت بیست و هفتم

تلاش امدادگران در اطراف كشتي تفريحي غرق شده در سواحل ايتاليا

دیدنی های قشنگ روز - قسمت بیست و هفتم

درست كردن مجسمه هاي شني 6 نامزد جمهوريخواه باقي مانده در عرصه رقابت براي كسب نامزدي نهايي حزب جمهوريخواه براي انتخابات رياست جمهوري آمريكا در ساحل ميرتل كاروليناي جنوبي

دیدنی های قشنگ روز - قسمت بیست و هفتمدیدنی های قشنگ روز - قسمت بیست و هفتم

نيايش مسلمانان بنگلادشي در يك آيين سه روزه مذهبي

دیدنی های قشنگ روز - قسمت بیست و هفتم

بارش برف در كابل

دیدنی های قشنگ روز - قسمت بیست و هفتم

نمايشگاه هنر لندن

دیدنی های قشنگ روز - قسمت بیست و هفتم

پليس روماني در تعقيب معترضان در ميدان دانشجو بخارست

دیدنی های قشنگ روز - قسمت بیست و هفتم

جشنواره بادبادك در حيدر آباد هند

دیدنی های قشنگ روز - قسمت بیست و هفتم

برگزاري جشن سال نو چيني در اندونزي

دیدنی های قشنگ روز - قسمت بیست و هفتم

رالي داكار در آمريكاي جنوبي

دیدنی های قشنگ روز - قسمت بیست و هفتم

يكي از نيروهاي مسلح ارتش آزاد سوريه (مجموعه نظامي جدا شدگان از ارتش سوريه)

دیدنی های قشنگ روز - قسمت بیست و هفتم

يك تبلت آي پد شركت اپل در دست يك زن معترض بحريني

دیدنی های قشنگ روز - قسمت بیست و هفتم

آوارگان سوداني

دیدنی های قشنگ روز - قسمت بیست و هفتم

بدون شرح!

دیدنی های قشنگ روز - قسمت بیست و هفتمدیدنی های قشنگ روز - قسمت بیست و هفتم