دیدنی های قشنگ روز - قسمت سی و پنجم

بازی یک نوجوان در استخری در ممفیس تنسی

دیدنی های قشنگ روز - قسمت سی و پنجم

سازه ای زیبا ساخته شده از بطری در ریودوژانیرو برزیل

دیدنی های قشنگ روز - قسمت سی و پنجم

کودک چینی برای یک فستیوال سنتی رنگ آمیزی می شود

دیدنی های قشنگ روز - قسمت سی و پنجم

تظاهرات علیه شورای نظامی حاکم بر مصر در میدان تحریر قاهره

دیدنی های قشنگ روز - قسمت سی و پنجمدیدنی های قشنگ روز - قسمت سی و پنجم

ادامه اعتصاب کارگران معدنچی در لئون اسپانیا

دیدنی های قشنگ روز - قسمت سی و پنجم

فعالان شهر ریو برزیل با تجمع در ساحل در آستانه اجلاس توسعه پایدار و محیط زیست با قرار دادن پرچم کشور های فقیر به نابرابری های موجود در جهان اعتراض می کنند دیدنی های قشنگ روز - قسمت سی و پنجم

سفر دالایی لاما رهبر بوداییان تبت به لندن

دیدنی های قشنگ روز - قسمت سی و پنجم

حمله شهرک نشینان اسراییلی به مسجدی در کرانه غربی

دیدنی های قشنگ روز - قسمت سی و پنجم

افتادن یک درخت روی یک خودروی پارک شده در اثر توفان و باد شدید در سنت پاول آمریکا

دیدنی های قشنگ روز - قسمت سی و پنجم

تظاهرات زنان هندی علیه کمبود آب در حومه دهلی

دیدنی های قشنگ روز - قسمت سی و پنجم

ساحل کورونادو در کالیفرنیا

دیدنی های قشنگ روز - قسمت سی و پنجم

بدون شرح!

دیدنی های قشنگ روز - قسمت سی و پنجمدیدنی های قشنگ روز - قسمت سی و پنجمدیدنی های قشنگ روز - قسمت سی و پنجمدیدنی های قشنگ روز - قسمت سی و پنجم به نقل از عصر ايران