دیدنی های قشنگ روز - قسمت چهل و سوم

توفان در چین دکل های انتقال برق را خوابانده است

دیدنی های قشنگ روز - قسمت چهل و سوم

فروش چترهای کاغذی تزیینی در آرمیستار هند

دیدنی های قشنگ روز - قسمت چهل و سوم

ژیمناست برزیلی در فینال مسابقات رشته دار حلقه در المپیک لندن

دیدنی های قشنگ روز - قسمت چهل و سوم

چینی ها بردن مشعل المپیک را هم بازسازی کردند

دیدنی های قشنگ روز - قسمت چهل و سوم

اتاق استراحت دفتر جدید گوگل در لندن

دیدنی های قشنگ روز - قسمت چهل و سوم

نجات توله سگ ها از سیل در منطقه مریکینا در شرق مانیل

دیدنی های قشنگ روز - قسمت چهل و سوم

استفاده از تابوت به جای قایق برای فرار از امواج سیل در مانیل

دیدنی های قشنگ روز - قسمت چهل و سوم

ماه پشت حلقه های المپیک استادیوم المپیک لندن

دیدنی های قشنگ روز - قسمت چهل و سوم

شادی رقیب آلمانی احسان حدادی پرتابگر دیسک کشورمان پس از کسب مدال طلا در مسابقات المپیک لندن . حدادی برای نخستین بار در تاریخ ورزش ایران موفق شد مدال نقره المپیک را درپرتاب دیسک که یکی از رشته های دو و میدانی است کسب کند

دیدنی های قشنگ روز - قسمت چهل و سوم

ورزشکار انگلیسی پس از کسب مدال نقره در المپیک دو فرزند خود را در آغوش گرفته است

دیدنی های قشنگ روز - قسمت چهل و سوم

تجلیل چاوز از شمشیر باز ونزوئلایی که موفق به کسب مدال طلای المپیک شده است. ونزوئلا از سال 1968 در هیچ المپیکی موفق به کسب مدال طلا نشده بود

دیدنی های قشنگ روز - قسمت چهل و سوم

جشنواره سالانه گل در کلمبیا

دیدنی های قشنگ روز - قسمت چهل و سوم

بدون شرح!

دیدنی های قشنگ روز - قسمت چهل و سومدیدنی های قشنگ روز - قسمت چهل و سوم

به نقل از عصر ايران